zásady ochrany osobních údajů společnosti fritz-kulturgüter gmbh

Informace o ochraně osobních údajů

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o způsobu zpracovávání osobních údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami (www.fritz.kola.cz).

Správce

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 219071690

Výkonní ředitelé: Mirco Wolf Wiegert a Winfried Rübesam

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefon: 040 / 999 99 52-0

E-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Obecné informace o zpracování údajů

Ochrana osobních údajů při jejich zpracování v důsledku návštěvy našich webových stránek www.fritz.kola.cz je pro nás důležitá. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o způsobu vyžádání, elektronického ukládání a zpracování údajů.

1. Osobní údaje

V souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V souladu s uvedeným se osobními informacemi rozumí informace o vás. Ty zahrnují například vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, dále umístění, IP adresu či bankovní údaje. Využívání našich webových stránek nevyžaduje zpřístupnění osobních údajů. V určitých případech však můžeme potřebovat vaše jméno a adresu, případně další informace, pro obchodní či předběžnou smlouvu mezi vámi a námi nebo mezi stranami uživatelů za účelem poskytnutí požadovaných služeb.

2. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v případě potřeby za účelem zajištění chodu webových stránek a poskytování našeho obsahu a služeb. Vaše osobní údaje pravidelně zpracováváme pouze po poskytnutí vašeho souhlasu coby uživatele.

To výjimečně neplatí v případě, že uchovávání a zpracovávání údajů je povoleno zákonnými ustanoveními, je nezbytné z technických důvodů nebo je vyžadováno z provozních důvodů (např. plnění smluvních podmínek, IP adresa). Další případy jsou uvedeny níže v popisu příslušných postupů uchovávání.

3. Přenos osobních údajů třetím stranám a příjemcům

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty dalším příjemcům či třetím stranám bez vašeho povinného předchozího souhlasu.

FRITZ-KOLA neposkytne vaše údaje třetím stranám, pokud nebude mít zákonnou povinnost údaje zpřístupnit.

Osobní údaje budou shromážděny a předány pouze státním institucím a veřejným úřadům oprávněným k přijetí údajů v rámci příslušných zákonů, nebo pokud k tomu budeme povinováni z titulu soudního rozhodnutí.

FRITZ-KOLA neposkytne vaše údaje soukromým třetím stranám, pokud nejsou externími dodavateli služeb, kteří poskytují služby jménem a ve prospěch značky FRITZ-KOLA. Naši zaměstnanci a dodavatelé služeb jsou vůči nám vázáni povinností zachovávat důvěrnost a chránit osobní údaje a údaje o společnosti, které nám jsou předávány.

V některých případech používáme rozšíření třetích stran. V takových případech mohou být osobní údaje poskytnuty nebo předány automaticky. Způsob, rozsah, účel a doba takového zpracování osobních údajů se mohou v jednotlivých případech různit. V každém jednotlivém případě proto kontrolujeme, které služby třetích stran přesně využíváme na našich webových stránkách a zda daný proces zahrnuje převod osobních údajů. Tato zpracování údajů zahrnujeme do zásad ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými požadavky.

Přenos osobních údajů námi třetím stranám probíhá v případech námi samostatně uvedených.

4. Automatický sběr technických dat (serverové záznamové soubory)

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace ze systému přistupujícího počítače. Náš webový server zaznamenává chybová hlášení a záznamy o přístupu.

Data se ukládají v záznamových souborech v našem systému. Tato data nejsou ukládána s ostatními uživatelskými osobními údaji.

Pro účely organizační a technické správy se ukládají následující data:

Dočasné ukládání dat a záznamových souborů je na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR naším oprávněným zájmem.

(Dočasné) Uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby webové stránky mohly být doručeny do počítače uživatele. Za tímto účelem je třeba uložit IP adresu uživatele na dobu trvání připojení či déle.

Tato technická data posuzujeme za účelem další optimalizace našeho webového prostředí a zvýšení přitažlivosti našich stránek. Data jsou odstraněna, jakmile již nejsou potřeba pro účely vyžadující jejich sběr.

Tato technická data jsou po 14 dnech automaticky odstraněna. Sběr dat a jejich ukládání v záznamových souborech je nezbytné pro zajištění správné činnosti webových stránek. Uživatel tudíž nemá možnost vznést proti tomu námitky.

5. Zpracování IP adres

IP adresy návštěvníků našich webových stránek zpracováváme v následujících případech.

IP adresy jsou jedinečné numerické adresy, které počítače používají k získání nebo odeslání dat přes internet. Zpravidla nevíme, komu příslušná IP adresa patří, a nemůžeme běžným způsobem přiřadit data k osobě, kterou můžeme konkrétně identifikovat.

Výjimka: Dobrovolně poskytnete e-mailovou adresu či jiné údaje při použití webových stránek, což nám umožní identifikovat Vás. Dále vás můžeme identifikovat, pokud proti Vám učiníme právní kroky (například v případě útoku na naše webové stránky), a v průběhu vyšetřování zjistíme Vaši totožnost. Proto se zpravidla nemusíte obávat, že bychom byli schopni přiřadit následující data k osobě, kterou lze konkrétně identifikovat.

6. Zamýšlený účel

FRITZ-KOLA bude zpracovávat osobní údaje, které jste poskytli online, pouze pro účely uvedené níže v části B v rámci právního základu stanoveného pro jednotlivé případy.

B. Zpracování osobních údajů společností Fritz-kulturgüter GmbH

Zajištění správné činnosti webových stránek

Zajištění správné činnosti webových stránek www.fritz.kola.cz pro všechny uživatele a návštěvníky

1. Zpracování IP adres webserverem

Z technických důvodů lze služby na internetu poskytovat pouze prostřednictvím uvedení IP adresy. Ta je zpracována webovými servery poskytujícími tyto webové stránky. Zpracování vyžadované pro zajištění správné činnosti našich webových není anonymní.

2. Šifrovaný přenos

Údaje, které zadáte ve veřejném prostoru našich webových stránek, nejsou při přenosu k nám šifrovány. Když údaje nejsou při přenosu šifrovány, nelze vyloučit jejich přečtení třetími stranami. Mějte to prosím na paměti, a nezasílejte nám citlivé nebo důvěrné údaje z veřejného prostoru našich stránek.

3. Použití souborů cookie

Při návštěvě našich webových stránek jsou nám zasílány různé informace.

Webové stránky FRITZ-KOLA používají soubory cookie. Cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo jsou internetovým prohlížečem ukládány do počítače uživatele. Když uživatel navštíví webové stránky, na jeho koncové zařízení mohou být uloženy soubory cookie.

Některé námi používané soubory cookie jsou odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč (takzvané dočasné cookie). Trvalé soubory cookie nepoužíváme. Používáme následující soubory cookie:

Při každé návštěvě našich webových stránek vás informujeme o použití souborů cookie a vy se pokaždé můžete rozhodnout, zda je přijmete udělením souhlasu.

Když navštívíte naše webové stránky, prostřednictvím informační zprávy nebo odpovídajícího okna budete informováni o použití souborů cookie pro analytické účely a odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Odmítnutí souhlasu s použitím souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování osobních údajů nezbytných z technických důvodů s použitím dočasných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím dalších souborů cookie je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR váš souhlas.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro analytické účely s použitím dalších souborů cookie v případě udělení souhlasu uživatelem je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Doba platnosti souborů cookie je 2 roky.

Používáme soubory cookie nezbytné z technických důvodů jako dočasné soubory cookie pro účely správy a zabezpečení přihlášení.

Příležitostně rovněž využíváme soubory cookie, které nejsou nezbytné z technických důvodů. Jedná se o soubory cookie pro analytické účely.

Soubory cookie pro analytické účely slouží ke zvyšování kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Soubory cookie pro analytické účely nám umožňují zjistit, jak jsou webové stránky používány, které tak můžeme neustále optimalizovat (viz dále).

3. Google Analytics

Za účelem záznamu a posouzení vašeho uživatelského chování používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace o vašem používání našich webových stránek generované souborem cookie jsou obvykle zasílány a uloženy na jeden ze serverů společnosti Google v USA. Před uložením je vaše IP adresa anonymizována. Tuto anonymizaci provádí společnost Google v členských zemích Evropské unie nebo v jiných smluvních státech podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google do USA, kde bude zkrácena. Za tímto účelem byla služba Google Analytics na našich webových stránkách rozšířena kódem „anonymizeIp“.

V rámci zpracování dat společnost Google použije výše uvedené informace s cílem pomoci nám zhodnotit vaše používání webových stránek, vytvořit zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytnout nám další služby související s aktivitami na webových stránkách a využitím internetu. IP adresa odesílaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude připojena k žádným jiným datům pro společnost Google.

Soubory cookie smíme používat pouze v případě, že udělíte souhlas se zpracováním a ukládáním souborů cookie.

Více informací o podmínkách služby Google Analytics naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Více informací o ochraně dat společností Google naleznete na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/.

Tímto zpracováváním sledujeme naše oprávněné zájmy zhodnotit úspěšnost našich propagačních snah a plánování, návrhu a správy jako takových a sestavit závěry o charakteru návštěvníků našich webových stránek a způsobu jejich využití, za účelem omezení potřeb přizpůsobení ve snaze zlepšit používání našich webových stránek, vyvíjet nové webové stránky a v případě potřeby zlepšit příležitosti k vytvoření zisku naší společnosti.

Právním základem pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) nařízení GDPR.

4. Sociální média

FRITZ-KOLA používá sociální média jako součást svých internetových propagačních činností v podobě odkazů na webové stránky sociálních médií jako Facebook, Twitter a Instagram. Na pravé postranní liště našich webových stránek jsou umístěny statické odkazy na naše stránky sociálních médií, konkrétně Facebook, Twitter a Instagram. Mají podobu tlačítek, která jsou svázána se statickými odkazy. Kliknutím na požadované tlačítko budete přesměrováni na naši stránku na příslušné síti sociálního média. Tímto způsobem není sdílen žádný obsah ani nejsou předávány žádné osobní údaje dané síti sociálního média.

5. Příjemce osobních údajů

Třetím stranám předáme osobní údaje pouze v případě, že je to vyžadováno v rámci smluvních povinností nebo z technických důvodů, jako za účelem sběru uživatelských dat potřebných k zajištění jejich využívání služeb či k fakturaci.

Osobní údaje jsou předávány následujícím příjemcům:

a. Příjemci osobních údajů jsou společnosti, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování dat:

b. Třetí strany ve smyslu nařízení GDPR jsou například společnosti (jako poskytovatelé služeb, reklamní partneři, společnosti využívající soubory cookie třetích stran), se kterými nebyla uzavřena smlouva o zpracování dat.

Vaše údaje nebudou poskytnuty žádným jiným příjemcům, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. Tento postup je umožněn na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) nařízení GDPR.

C. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva.

Pokud chcete využít některého práva, na které máte nárok, kontaktujte nás prosím coby správce s použitím kontaktních údajů uvedených výše. Zpracování vašeho požadavku nám můžete usnadnit poskytnutím vašeho průkazu totožnosti, abychom váš požadavek mohli přiřadit konkrétnímu subjektu údajů. V případě jakýchkoliv dotazů nás laskavě kontaktujte.

Právo na přístup k údajům vztahujícím se k subjektu údajů

Na základě čl. 15 nařízení GDPR máte právo vyžádat si potvrzení, zda osobní údaje týkající se vaší osoby jsou zpracovávána, či nikoliv. Pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu

Na základě čl. 16 nařízení GDPR máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje týkající se vaší osoby. Máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud jsou splněny příslušné požadavky čl. 17 nařízení GDPR. Více informací naleznete v čl. 17 nařízení GDPR.

Právo na omezení zpracování

Na základě čl. 18 nařízení GDPR máte za určitých podmínek právo na to, abychom omezili zpracování vašich údajů.

Právo vznést námitku

Na základě čl. 21 nařízení GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Na základě čl. 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Toto právo platí zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů týkajících se vaší osoby je porušeno nařízení GDPR.

Poskytnutí osobních údajů

K poskytnutí osobních údajů nejste nijak právně povinováni.

Pravidelně kontrolujte případné změny nařízení v oblasti ochrany údajů.